Fenntartható utazás

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelési tájékoztató célja

Bérdi Gabriella (a fenntarthatoutazas.com jogtulajdonosa és üzemeltetője) , a továbbiakban, szolgáltató vagy adatkezelő, adatkezelői szerepében magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogrendjében meghatározott elvárásoknak.

A fenntarthatoutazas.com adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő érvényes adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a  https://www.a fenntarthatoutazas.com /adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

Bérdi Gabriella fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatóval, vagy a működésünk bármely nyilvános részletével kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk a megadott e-mail cím felhasználásával, és megválaszoljuk kérdését.

Bérdi Gabriella elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.  Bérdi Gabriella a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálják.

Bérdi Gabriella az alábbiakban ismerteti a fenntarthatoutazas.com működéséhez kapcsolódó adatkezelési gyakorlatát.

A tájékoztató közzététele

Jelen tájékoztató hatályos: 2021.01.01

 

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Bérdi Gabriellát (adatkezelőt), az alább megadott e-mail címen keresztül léphet kapcsolatba vele.

Adatkezelő a fenntarthatoutazas.com-ra beérkezett e-mail címeket az egyéb, gyűjtött személyes adatokkal együtt a felhasználók kérésére törli. A számlázáshoz kapcsolódó adatokat az angolszász jogrend szerinti időtartamig őrzi meg.

Név: Bérdi Gabriella

Cím: Flat 2, 5 St Nicholas str, Ipswich IP11TH, Egyesült Királyság    

E-mail: fenntarthatoutazas@fenntarthatoutazas.com

Honlap: https://fenntarthatoutazas.com

Adatvédelmi tisztviselő

A vállalkozás jellege miatt nincs ilyen önálló személy. Minden adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével forduljon közvetlenül Bérdi Gabriellához a fent megadott e-mail címen keresztül.

Adatkezelési elvek

Bérdi Gabriella a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  Adatkezelő az adatokat az elvárható gondossággal és megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

  Adatkezelő olyan, az általános gyakorlatnak és normáknak megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal szemben elvárható és arányos védelmi szintet nyújt.

  Adatkezelő az adatkezelés során minden elvárhatót megtesz, hogy megőrizze és megőriztesse:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

  Cookie-k (Sütik)

  A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek   online
 • tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

  A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

  Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

  Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a fenntarthatoutazas.com weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.  Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

  Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

  Adatkezelő a fenntarthatoutazas.com weboldalán alkalmazza a Google  Analytics, mint harmadik fél  sütijeit is. A  Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a fenntarthatoutazas.com információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják ezeket a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

  Kezelt adatok

  Hírlevélhez (EDM-hez) kapcsolódó adatok

  A hírlevél feliratkozás során elkért személyes adatok:

  Név (kötelező mező)

  Email cím (kötelező mező)

  A hírlevélre az adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását követően van lehetőség. Az adatkezelési szabályzat elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik.

  A feliratkozást követően a feliratkozó egy email üzenetben tájékoztatást kap a feliratkozásról.

  Minden ezzel kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van a leiratkozásra, a leiratkozás lehetőségét minden levél egy link formájában tartalmazza, így a leiratkozás egy klikkeléssel megvalósítható.

  Mivel a hírlevél tartalmazza a vállalkozás nevét és weboldalának elérhetőségét, így reklámnak, eDM-nek minősül.

  Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok reklámot is tartalmazó hírlevél kiküldésére kerülnek felhasználásra. A hírlevél tartalmazza a weboldal címét, így ezzel már reklámnak minősül.

  Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

  Megőrzési idő: leiratkozásig.

  Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

  Általános adatkezelési irányelvek

  Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

  Felhívjuk a Bérdi Gabriella részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

  Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény –  az információs önrendelkezési  jogról  és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről  (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

  Az adatok fizikai tárolási helyei

  Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 • egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
 • másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a fenntarthatoutazas.com és a listamester.hu rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek.

  Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza.

  Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a webfolio.hu és fotofolio.hu fér hozzá.

  Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

  Tárhelyszolgáltató

  A WebDigital tárhelyszolgáltató tulajdonosa:

  ICON MÉDIA Kft.

  Székhely: 6000 Kecskemét

  Csóka u. 26

  Cégjegyzékszám:

  03-09-115965

  Adószám:

  14275270-2-03

  E-mail: info@webdigital.hu

  Telefon: 00-36-76-200207

  Hírlevélszolgáltató

  A ListaMester online hírlevél küldő rendszer tulajdonosa és üzemeltetője:

  Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

  Adószám (Magyarország): 21158218-2-13

  Cégjegyzékszám (Magyarország): 13-06-065996

  Bejegyzés kelte: 2001/11/07

  Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

  Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01

  Tárhelyszolgáltató: GTS-Datanet

  Weboldal fejlesztés: Garnet Media Ltd.

  E-mail: info@bithuszarok.hu

  Google Analytics:

  Google Inc., Mountain View, California, USA

  Megismert adatok köre: a fenntarthatoutazas.com weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.

  Facebook oldal:

  Facebook Inc.

  Menlo Park, California, USA

  Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

  Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.

  Pinterest:

  A Pinterest remarketing szolgáltatását a Pinterest Inc. biztosítja.

  A Pinterest érdekeltségeiből kizárhatja a webböngésző “Ne figyelje” funkcióját vagy a következő Pinterest utasításokat: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data

  Ha többet szeretne megtudni a Pinterest adatvédelmi gyakorlatáról és házirendjeiről, látogasson el az Adatvédelmi irányelvek oldalára: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

  Twitter

  A Twitter remarketing szolgáltatását a Twitter Inc. biztosítja.

  Kizárhatja a Twitter érdekes hirdetéseit az alábbi utasítások követésével: https://support.twitter.com/articles/20170405

  Ha többet szeretne megtudni a Twitter adatvédelmi gyakorlatáról és házirendjeiről, látogassa meg az Adatvédelmi irányelvek oldalát: https://twitter.com/privacy

  Adattovábbítás harmadik, EU-n kívüli országba

  Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

  A megfelelőségi határozat Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.

  Internetes vásárlás során az alábbi szolgáltatók kezelnek adatokat:

  Transferwise

  Adatvédelmi irányelveik megtekinthetők a https://wise.com/terms-and-conditions/ címen.

  Az Apple Store alkalmazáson belüli fizetések

  Adatvédelmi irányelveik megtekinthetők a https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ címen.

  Google Play alkalmazáson belüli fizetések

  Adatvédelmi irányelveik megtekinthetők a https://www.google.com/policies/privacy/ címen.

  PayPal / Braintree

  Adatvédelmi irányelveik megtekinthetők a https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full címen.

  GoCardless

  Adatvédelmi irányelveik megtekinthetők a https://gocardless.com/en-eu/legal/privacy/ címen.

  Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti  személyes  adatainak helyesbítését,   illetve   –   a   kötelező   adatkezelések   kivételével   –   törlését,   visszavonását,   élhet adathordozási-,  és  tiltakozási  jogával  az  adat  felvételénél  jelzett  módon,  illetve  az  adatkezelő  fenti elérhetőségein.

  Tájékoztatáshoz való jog

  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

  Az érintett hozzáféréshez való joga

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

  Helyesbítés joga

  Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

  Törléshez való jog

  Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Az adatok  törlése  nem  kezdeményezhető,  ha  az  adatkezelés  szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jog  szerinti  kötelezettség  teljesítése,  illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból   vagy   statisztikai   célból,
 • közérdek alapján;   vagy   jogi   igények   előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés  jogellenes,  és  az  érintett  ellenzi  az  adatok  törlését,  és  ehelyett  kéri  azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha  az  adatkezelés  korlátozás  alá  esik,  a  személyes  adatokat  a  tárolás  kivételével  csak  az  érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Adathordozáshoz való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

  Tiltakozás joga

  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  Visszavonás joga

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

  Bírósághoz fordulás joga

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  Adatvédelmi hatósági eljárás

  Mivel Bérdi Gabriella (Adatkezelő) angliai székhelyű vállalkozó, ezért panasz esetén az illetékes az Egyesült Királyság Adatvédelmi Hatósághoz lehet fordulni:

  Information Comissioner’s Office

  Tel: +44 0303 123 1113

  Website: https://ico.org.uk/

  Egyéb rendelkezések

  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az illetékes bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, más illetékes hatóságok, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján  más  szervek  tájékoztatás  adása,  adatok  közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

  Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.